برگزاری اولین جلسه هادی ارزیابی حوزه های بهره برداری برگزاری جلسه بررسی خاموشی ها ی شهرستان الشتر عقد تفاهم نامه کاهش تلفات فی مابین شرکت توانیر و توزیع برق لرستان مدیرعامل برق لرستان  گفت: با  هدف توسعه و تجهیز ناوگان موتوری برق لرستان مجوز خرید شش دستگاه بالابر و دوجرثقیل اخذ شد. برگزاری جلسه ایثارگران با حضور آقایان وهابی و سهرابی در برق لرستان 12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی افتتاح ساختمان اداری مدیریت توزیع 2 شهرستان بروجرد
برگزاری اولین جلسه هادی ارزیابی حوزه های بهره برداری
برگزاری اولین جلسه هادی ارزیابی حوزه های بهره برداری
برگزاری جلسه بررسی خاموشی ها ی شهرستان الشjv
برگزاری جلسه بررسی خاموشی ها ی شهرستان الشتر
عقد تفاهم نامه کاهش تلفات فی مابین شرکت توانیر و توزیع برق لرستان
عقد تفاهم نامه کاهش تلفات فی مابین شرکت توانیر و توزیع برق لرستان
توسعه وتجهیز ناوگان موتوری برق لرستان
مدیرعامل برق لرستان گفت: با هدف توسعه و تجهیز ناوگان موتوری برق لرستان مجوز خرید شش دستگاه بالابر و دوجرثقیل اخذ شد.
برگزاری جلسه ایثارگران با حضور آقایان وهابی و سهرابی در برق لرستان
برگزاری جلسه ایثارگران با حضور آقایان وهابی و سهرابی در برق لرستان
12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی
12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی
افتتاح ساختمان اداری مدیریت توزیع 2 شهرستان بروجرد
افتتاح ساختمان اداری مدیریت توزیع 2 شهرستان بروجرد
مهاجرت معکوس اهالی روستای شمس آباد الیگودرز با تأمین برق این روستا
1396/6/26
نصب 10 مگاوار خازن یا جبران ساز بر روی شبکه های فشار ضعیف در جهت جلب رضایت مشترکین
1396/6/2
چهارمیلیاردوچهارصد میلیون ریال صرف پایداری انرژی برق تحویلی شهرستان الشتر در لرستان
1396/5/17
یک دستگاه جرثقیل 11 تنی به ناوگان موتوری برق لرستان اضافه شد.
1396/4/21
بالاخره پس از سالها انتظار دغدغه افت ولتاژ انارستان تنگ سیاب در لرستان برطرف شد.
1396/4/17
جمع آوری شبکه فرسوده تأمین برق شهر معمولان با ده میلیارد ریال هزینه
1396/3/11