مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان در شهرستان نورآباد برگزار شد. با رقابت بیش از 300 نفر، سیزدهمین دوره مسابقات ‏قرآنی وزارت نیرو ویژه همکاران و همسران همکار و با میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد. نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق لرستان با حضور دکتر مهرداد ویس کرمی نماینده  محترم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی  در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد.
مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان در شهرستان نورآباد برگزار شد.
مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان در شهرستان نورآباد برگزار شد.
برگزاری سیزدهمین دوره مسابقات ‏قرآنی وزارت نیرو ویژه همکاران و همسران همکار در لرستان
با رقابت بیش از 300 نفر، سیزدهمین دوره مسابقات ‏قرآنی وزارت نیرو ویژه همکاران و همسران همکار و با میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد.
برگزاری نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان لرستان با حضور نماینده محترم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی
نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق لرستان با حضور دکتر مهرداد ویس کرمی نماینده محترم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد.

مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان در شهرستان نورآباد برگزار شد.
مانور پدافند غیرعامل با عنوان مانور معین و جانشین شرکت توزیع برق لرستان در شهرستان نورآباد برگزار شد.
1399/6/23
نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق لرستان با حضور دکتر مهرداد ویس کرمی نماینده  محترم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی  در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار شد.
برگزاری نشست شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان لرستان با حضور نماینده محترم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی
1399/6/17
اقدامات و افتتاح پروژه های عمرانی و برقرسانی در هفته دولت 1399
اقدامات و افتتاح پروژه های عمرانی و برقرسانی در هفته دولت 1399
1399/6/16
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
فراخون دعوت به ثبت نام جهت انتخاب رئیس اداره رفاه و بازنشستگی و مدیریت توزیع برق شهرستان کوهدشت
1399/4/23
مسابقه بزرگ مجازی
مسابقه بزرگ مجازی"خانواده خلاق" ویژه کارکنان شرکت توزیع برق استان لرستان
1399/1/28
آگهی استخدام
آگهی استخدام
1398/5/12