26 روستای لرستان در دهه فجر امسال روشن می شوند کمک 2 میلیارد وهفتصدو پنجاه میلیون ریالی برق لرستان به زلزله زدگان  استان کرمانشاه برگزاری جلسه ویژه هفته پدافند غیرعامل در برق لرستان 12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی
26 روستای لرستان در دهه فجر امسال روشن می شوند
26 روستای لرستان در دهه فجر امسال روشن می شوند
کمک 2 میلیارد وهفتصدو پنجاه میلیون ریالی برق لرستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه
کمک 2 میلیارد وهفتصدو پنجاه میلیون ریالی برق لرستان به زلزله زدگان استان کرمانشاه
برگزاری جلسه ویژه هفته پدافند غیرعامل در برق لرستان
برگزاری جلسه ویژه هفته پدافند غیرعامل در برق لرستان
12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی
12میلیارد تومان برای 420خانوار روستایی
برگزاری کلاس آموزش موارد حقوقی برای کارشناسان ادارات نصب و کنترل لوازم اندازه گیری
1396/11/28
حراست برق لرستان برگزیده برتر دفتر حراست صنعت برق کشور شد.
1396/11/28
کاهش تلفات در حوزه برق اقدامی عملی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
1396/11/28
برق غیرمجاز پدیده ای که با دین ما منافات دارد
1396/11/28
همایش پدافند غیرعامل بر اقتدار رزمایش افزود
1396/11/28
برگزاری اولین جلسه هادی ارزیابی حوزه های بهره برداری
1396/11/28