به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین، نمایشگاه کتاب در سالن ستاد شرکت توزیع نیروی برق لرستان در خرم آباد برپا شد. اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت مراسم تجلیل از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار گردید
برپایی نمایشگاه کتاب در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین، نمایشگاه کتاب در سالن ستاد شرکت توزیع نیروی برق لرستان در خرم آباد برپا شد.
اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت
اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت
مراسم تجلیل از مدیر بازنشسته روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان ومعارفه سرپرست جدید.
مراسم تجلیل از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار گردید

اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت
اهدای بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان کم بضاعت
1398/7/14
مراسم تجلیل از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان برگزار گردید
مراسم تجلیل از مدیر بازنشسته روابط عمومی شرکت توزیع برق لرستان ومعارفه سرپرست جدید.
1398/7/9
عطرافشانی گلزار شهدا
عطرافشانی گلزار شهدا
1398/7/4