عقد تفاهم نامه همکاری بین برق لرستان و کمیته امداد لرستان به مناسبت سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامیان از آزادگان شاغل و بازنشسته برق لرستان تجلیل بعمل آمد. لیست برندگان قرعه کشی مشترکین کم مصرف و خوش حساب در ارزیابی سال 95 که توسط ارزیابان استانداری صورت گرفت شرکت توزیع برق استان موفق به دریافت تندیس طلایی درجه یک استانی در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید. اولین نیروگاه خورشیدی مسکونی در لرستان به بهره برداری رسید. برگزاری مسابقات قرآن در بین  فرزندان همکار برق لرستان. اجرای مانور پدافند غیر عامل در برق لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری بین برق لرستان و کمیته امداد لرستان
عقد تفاهم نامه همکاری بین برق لرستان و کمیته امداد لرستان
تجلیل از آزادگان برق لرستان
به مناسبت سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامیان از آزادگان شاغل و بازنشسته برق لرستان تجلیل بعمل آمد.
لیست برندگان قرعه کشی مشترکین کم مصرف و خوش حساب
لیست برندگان قرعه کشی مشترکین کم مصرف و خوش حساب
شرکت توزیع برق لرستان موفق به کسب گواهینامه درجه یک استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
در ارزیابی سال 95 که توسط ارزیابان استانداری صورت گرفت شرکت توزیع برق استان موفق به دریافت تندیس طلایی درجه یک استانی در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان گردید.
اولین نیروگاه خورشیدی مسکونی در لرستان به بهره برداری رسید.
اولین نیروگاه خورشیدی مسکونی در لرستان به بهره برداری رسید.
برگزاری مسابقات قرآن در بین فرزندان همکار برق لرستان.
برگزاری مسابقات قرآن در بین فرزندان همکار برق لرستان.
اجرای مانور پدافند غیر عامل در برق لرستان
اجرای مانور پدافند غیر عامل در برق لرستان
چهارمیلیاردوچهارصد میلیون ریال صرف پایداری انرژی برق تحویلی شهرستان الشتر در لرستان
1396/5/17
یک دستگاه جرثقیل 11 تنی به ناوگان موتوری برق لرستان اضافه شد.
1396/4/21
بالاخره پس از سالها انتظار دغدغه افت ولتاژ انارستان تنگ سیاب در لرستان برطرف شد.
1396/4/17
جمع آوری شبکه فرسوده تأمین برق شهر معمولان با ده میلیارد ریال هزینه
1396/3/11
راه اندازی آزمایشی فاز اول نیروگاه گازی شهرستان الیگودرز
1396/3/4
برگزاری اولین جلسه مدیریت مصرف سال 96 در برق لرستان
1396/1/26