صفحه اصلي > مناقصه ها 
 

 
  عنوان مناقصه :مناقصه عممی یک مرحله ای 38-98
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  بها سند :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1398/12/17
  آخرين مهلت :1398/12/26
  شماره صفحه روزنامه :
  توضيحات :برونسپاري مراكز فوريت هاي برق مديريت هاي توزيع برق 1و2 شهرستان بروجرد و اشترينان بصورت حجمی

<< بازگشت به ليست مناقصات

تاریخ بروزرسانی :

1396-3-6